Your browser does not support JavaScript!
開放時間

電腦實習教室

D301、D303、D304

D306、D307                             

學期間:週一、週三、週五 08:10~21:20

週二、週四    08:10~22:20

週六         11:20~16:20

學期間:週日    暫停開放

※節日假期及寒暑假暫停開放

※注意事項

1.學期間電腦實習教室開放時間則依課表時間。

2.若有特殊需要請至D302諮詢服務室申請開放其他教室。

 

瀏覽數